Advies nodig bij het gebruik van dry aging zakken? bel onze klantenservice 085 - 060 64 66
Advies nodig bij het gebruik van dry aging zakken? bel onze klantenservice 085 - 060 64 66

Voorwaarden

Deze algemene en leveringsvoorwaarden voor zijn kenbaar gemaakt op www.drya.nl

1. Bestellen en de totstandkoming van een overeenkomst

 • 1.1 Het is mogelijk om snel via onze website te bestellen. Bij onze producten staat een bestelknop om deze in uw winkelwagen te plaatsen. In uw winkelwagen heeft u ook meteen een overzicht van de levertijd en eventuele verzendkosten. Gaat u door met afrekenen dan kunt u op het volgende scherm uw gegevens invullen en betaalmethode kiezen. De betalingen worden beveiligd uitgevoerd via onze Payment Service Provider Mollie.
 • 1.2 Door het aanklikken van de knop “Plaats Bestelling ” plaatst u een bindende bestelling ten aanzien van de artikelen in uw winkelwagentje. De ontvangst van uw bestelling bevestigen wij u direct na het versturen van uw bestelling door middel van een e-mail. Een bindende koopovereenkomst komt met ontvangst van de bestelbevestiging tot stand. Houdt u er rekening mee, dat de levering van het bestelde product bij vooruitbetaling (reservering) pas na creditering van het volledige bedrag, inclusief verzendkosten op onze rekening plaatsvindt. In verband daarmee verzoeken wij u om de overboeking van de koopprijs onmiddellijk na ontvangst van de bestelbevestiging, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelbevestiging uit te voeren.
 • 1.3 Wij zullen de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding conform het vorige lid zullen wij het bedrag dat de u betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 • 1.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en aan ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wij leveren alleen binnen Nederland tenzij anders afgesproken. Als termijnen in werkdagen worden vermeld, worden hiermee alle dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen bedoeld. Het bestellen en leveren van producten van Drya Bags is alleen mogelijk, indien deze op voorraad zijn. Op de website wordt aangegeven indien het artikel niet voorraad is.

2. Prijzen, Eigendomsvoorbehoud en Verzendkosten

 • 2.1 De op het moment van de bestelling in het aanbod genoemde prijzen gelden. De aangegeven prijzen zijn eindprijzen. Dat wil zeggen, dat ze inclusief de op dat moment geldende van toepassing zijnde wettelijke BTW zijn. Tot het moment waarop de volledige koopprijs betaald is, blijven de producten ons eigendom.
 • 2.2 Wanneer de zaken reeds zijn geleverd, is de wederpartij gehouden om – op eerste verzoek van de leverancier – bij niet tijdige, of bij niet volledige betaling de producten aan de leverancier af te geven.
 • 2.3 De verzendkosten, waarbij staat vermeld ‘thuis geleverd’ komen voor onze rekening.

3. Betaling

 • 3.1 In principe bieden wij de volgende betaalwijzen aan: vooruitbetaling, creditcard, op rekening, iDEAL en Paypal. Wij behouden ons bij iedere bestelling het recht voor om bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden en te verwijzen naar andere betaalwijzen. Houdt u er rekening mee, dat wij betalingen slechts van rekeningen binnen de Europese Unie (EU) accepteren. Eventuele kosten van een geldtransactie dient u te betalen.
 • 3.2 In geval van aankoop op creditcard vindt de belasting van uw creditcardrekening plaats met verzending van de bestelling.
 • 3.3 Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat u door ons bent gewezen op de te late betaling en wij u een termijn van 14 dagen hebben gegund om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 • 3.4 U gaat ermee akkoord, dat u facturen en creditnota’s uitsluitend in elektronische vorm ontvangt.

4. Actie-vouchers

 • 4.1 Actie-kortingsvouchers zijn kortingsbonnen, die niet kunnen worden gekocht, maar in het kader van reclamecampagnes worden verstrekt en die een beperkte geldigheid hebben.
 • 4.2 Actie-kortingsvouchers dienen in de vermelde periode en slechts één keer in het kader van een bestelling te worden verzilverd. Sommige producten kunnen worden uitgesloten van de kortingsactie. Houd er rekening mee, dat de kortingsbonnen gekoppeld kunnen zijn aan een minimum-bestelwaarde.
 • 4.3 De goederenwaarde moet minstens overeenkomen met het bedrag van de actie-kortingsbon. Een verschil met een hogere goederenwaarde kan gecompenseerd worden met de aangeboden betalingsmogelijkheid. De waarde van de actie-kortingsbon wordt noch in cash uitbetaald, noch vergoed met een rentepercentage. De actie-kortingsbon wordt niet gerestitueerd indien goederen geheel of gedeeltelijk worden geretourneerd.
 • 4.4 Actie-kortingsvouchers kunnen alleen voor het afsluiten van het bestelproces worden verzilverd. Het verzilveren naderhand is niet mogelijk. De actie-kortingsvouchers kunnen niet aan derden worden overhandigd. Meerdere actie-kortingsvouchers kunnen niet met elkaar gecombineerd worden, tenzij wij iets anders zijn overeengekomen.
 • 4.5 Mocht u bij uw aankoop een actie-kortingsvoucher hebben verzilverd, behouden wij ons het recht voor, de oorspronkelijke prijs van de goederen, die u koopt, in rekening te brengen als – vanwege een herroeping – de totale waarde van de bestelling lager is dan de desbetreffende waarde van de actie-tegoedbon of deze niet aan de voorwaarden voldoet.

5.Wettelijk herroepingsrecht bij de aankoop van Drya Bags producten

Bij de aankoop drya bags producten heeft u een wettelijk herroepingsrecht. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u middels het invullen van het Modelformulier voor herroeping (zie Bijlage I) contact met ons opnemen. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

6.Terugbetalingen

Elke terugbetaling voeren wij automatisch uit op de door u voor de betaling gebruikte rekening. Bij betaling op rekening en bij vooruitbetaling wordt teruggeboekt op de rekening waarvan wij de betaling hebben ontvangen. Heeft u met Paypal / creditcard betaald, dan volgt de terugboeking op de daaraan verbonden Paypal-/creditcardrekening.

7.Service afdeling

Onze service bereikt u als volgt: e-mail: shop@drya.nl telefonisch: 085-0606466

8.Geschillenregeling

Alle geschillen kunnen worden voorgelegd aan de door de wet aangewezen rechter.

9.Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Drya NL V.O.F. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Drya in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Drya NL V.O.F. hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

10.Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Toegevoegd aan je mandje